Encouraging people around the world since 1991 !!

Translated into Dutch by 
Johan Komrij,  from the Netherlands

 

[KARAOKE VIDEO]

[KARAOKE VIDEO - gezongen]

[Bladmuziek]

[Midi-karaoke file]
Sequenced by: Ron Tilden

 
Gebaseerd op EfeziŽrs 5:8-10.
 

Kind'ren van licht

 Eens was je duisternis, nu ben je licht,
nu ben je licht in de Heer.
Leef dan als kind'ren, als kind'ren van licht,
kind'ren van licht in de Heer. (herhaal)

Refrein:
Wij zijn kind'ren van het Licht,
levenslang Hem toegewijd!

Eens was je duisternis, nu ben je licht,
nu ben je licht in de Heer.
Leef dan als kind'ren, als kind'ren van licht,
kind'ren van licht in de Heer. (evt. herhalen)

Brug:
Want de vrucht van het licht bestaat in
alle goedheid, waarheid en gerechtigheid:
ontdek de wil van de Heer.

Eens was je duisternis, nu ben je licht,
nu ben je licht in de Heer.
Leef dan als kind'ren, als kind'ren van licht,
kind'ren van licht in de Heer. (evt. herhalen)

De brug is eventueel als tegenpartij bij het refrein te gebruiken.

Literal translation of By Your Abundant Love:

Once you were darkness, now you are light,
now you are light in the Lord.
Then live as children, as children of light,
children of light in the Lord.

Chorus:
We are children of the Light,
devoted/dedicated to Him for a lifetime.

Bridge:
For the fruit of the light consists in
all goodness, truth and righteousness:
discover the will of the Lord.


 

Translation Tips

Lyrics to translate (set #1)
Lyrics to translate (set #2)

Frequently Asked Questions (FAQ)

Dutch Translations Page

Johan's other Karaoke files

  

Copyright 2017 & 2003,  Ralph Merrifield
New Hope Music, PO Box 1612, Westboro MA 01581

You have our encouragement and permission
to duplicate and share this song for all "not-for-profit" purposes
(ie. corporate worship, overheads, songbooks, 
web sites, give-away copies).
Please contact New Hope for other uses. Thanks !!!

Ralph Merrifield's E-mail