Encouraging people around the world since 1991 !!


Translated into Dutch by 
Johan Komrij,  from the Netherlands

 

[KARAOKE VIDEO - Heer, God der heerscharen]

[KARAOKE VIDEO - Heer, God der heerscharen (gezongen)]

[Midi-karaoke - Heer, God der heerscharen]
Sequenced by: Michael Jester

[KARAOKE VIDEO - Allerhoogste God]

[KARAOKE VIDEO - Allerhoogste God (gezongen)]

[Midi-karaoke - Allerhoogste God]
Sequenced by: Michael Jester

 
Gebaseerd op Amos 4:13

 

The Lord God of hosts

Original English text:
He Who forms mountains and creates the wind
and declares to man what are His thoughts,
He Who makes dawn into darkness
and dwells on the high places of the earth;
 
the Lord God of Hosts is His name,
the Lord God of Hosts is His name.
He treads on the high places of the earth,
the Lord God of Hosts is His name.
 
 
I started the translation quickly with much enthusiasm, because I liked the song.
This is the result:
 
Dutch translation 1: Allerhoogste God

Hij vormt de bergen en creŽert de wind,
openbaart de mensen wat Hij vindt.
Hij maakt de nachten en dagen
en kijkt van boven neer hoe w'ons gedragen.
 
Allerhoogste God, dat zijt Gij,
allerhoogste God, dat zijt Gij,
van bovenaf ziet Hij ons zondaars staan,
allerhoogste God, dat zijt Gij.
 
Literal translation: God most high
He forms the mountains and creates the wind,
reveals the people what He thinks.
He makes the nights and days
and is watching from above how we behave.
 
God most high, which art Thou,
God most high, which art Thou,
from above He sees us, sinners standing,
God most high, which art Thou.
 
 
Nadat de vertaling was gedaan, kwam ik erachter dat het liedje was gebaseerd op Amos 4:13, dat luidt:
    De schepper van de bergen en de wind, hij die de mens zijn plan onthult,
    hij die de dageraad verduistert, hij die over de bergtoppen schrijdt
     – zijn naam is HEER, God van de hemelse machten.
Met dat gegeven wilde ik nog accurater te werk gaan, met het volgende resultaat.
De eerste vertaling is een veel vrijere vertaling, maar “loopt” lekker en het couplet rijmt.
De tweede vertaling is veel nauwkeuriger.
Als het lied aan moet sluiten bij de bijbeltekst in Amos 4,
dan zou mijn voorkeur uitgaan naar de 2e vertaling.
 
In English:
After I finished the translation, I found out that the song was based on Amos 4:13, which reads:
   He who forms the mountains, who creates the wind, and who reveals his thoughts to mankind,
   who turns dawn to darkness, and treads on the heights of the earth -
   the Lord God Almighty is his name.
With that in mind I wanted to make a more accurate translation, that resulted in the translation below.
The first translation is a much freer translation, but it runs smoothly (sings easy) and the couplet rhymes.
The second translation is more accurate.
If the song has to link with the biblical text in Amos 4,
then I would prefer to use the second translation.
 
 
Dutch translation 2:  HEER, God der heerscharen

Hij vormt de bergen en creŽert de wind,
openbaart de mens Zijn meesterplan.
Hij zet de dag om in duister,
schrijdt over d'hoge toppen van de aarde.
 
HEER, God der heerscharen zijt Gij,
HEER, God der heerscharen zijt Gij,
HEER, God van de hemelse machten zijt Gij,
HEER, God der heerscharen zijt Gij.
 
Literal translation:
He forms the mountains and creates the wind,
reveals mankind His master plan.
He puts day into darkness,
strides over the high peaks of the earth.
 
Lord, God of hosts art Thou,
Lord, God of hosts art Thou,
Lord, God of heavenly powers art Thou,  (=Lord, God of hosts art Thou)
Lord, God of hosts art Thou,
 

The original The Lord, God Of Hosts can be found here:

 

Written by: Ralph P. Merrifield, Dutch translation: Johan Komrij

Translation Tips

Lyrics to translate (set #1)
Lyrics to translate (set #2)

Frequently Asked Questions (FAQ)

Dutch Translations Page

Johan's other Karaoke files

 

 

Copyright 1991,  Ralph Merrifield
New Hope Music, PO Box 1612, Westboro MA 01581

You have our encouragement and permission
to duplicate and share this song for all "not-for-profit" purposes
(ie. corporate worship, overheads, songbooks, 
web sites, give-away copies).
Please contact New Hope for other uses. Thanks !!!

Ralph Merrifield's E-mail