Encouraging people around the world since 1991 !!


 

Translated into Dutch by 
Johan Komrij,  from the Netherlands

 

[KARAOKE VIDEO]

[KARAOKE VIDEO - gezongen]

[Midi-karaoke file]
Sequenced by: Hiland Overgaard

 
Gebaseerd op Psalm 23.
 

Lied aan mijn Herder

Ik mag rusten in een groene wei,
ook voert U mij naar vredig water.
U geeft mijn ziel nieuwe kracht;
voor eeuwig mag ik wonen in Uw huis.

U leidt mij op een rechtvaardig pad,
zelfs al ga ik door een diep duister dal,
ik ben niet bang, want U bent dichtbij,
Uw stok en Uw staf, mijn schild en gids.
U geeft mijn ziel nieuwe kracht;
voor eeuwig mag ik wonen in Uw huis.

U hebt voor mij een tafel bereid
in het bijzijn van mijn vijanden.
Met heil'ge olie zalft U mijn hoofd,
U zegent mij in overvloed.
U geeft mijn ziel nieuwe kracht;
voor eeuwig mag ik wonen in Uw huis.

Levenslang mag ik liefde, trouw,
goedheid en voorspoed ervaren.
Here, mijn Herder, mij ontbreekt niets.
Voor eeuwig mag ik wonen in Uw huis.

 

Literal translation of Song To My Shepherd:

I may rest in a green pasture,
You also lead me to peaceful water.
You give my soul new strength;
forever I may dwell in Your house.

You lead me on a righteous path,
even though I go through a deep dark valley,
I'm not afraid, for You are near,
Your rod and Your staff, my shield and guide.
You give my soul new strength;
forever I may dwell in Your house.

You have prepared a table for me
in the presence of my enemies.
With holy oil You anoint my head,
You bless me abundantly.
You give my soul new strength;
forever I may dwell in Your house.

Lifelong I may experience love,
loyalty, goodness and prosperity.
Lord, my Shepherd, I lack nothing.
Forever I may dwell in Your house.

 


 

Translation Tips

Lyrics to translate (set #1)
Lyrics to translate (set #2)

Frequently Asked Questions (FAQ)

Dutch Translations Page

Johan's other Karaoke files

 

 

Copyright 1993,  Ralph Merrifield
New Hope Music, PO Box 1612, Westboro MA 01581

You have our encouragement and permission
to duplicate and share this song for all "not-for-profit" purposes
(ie. corporate worship, overheads, songbooks, 
web sites, give-away copies).
Please contact New Hope for other uses. Thanks !!!

Ralph Merrifield's E-mail