Encouraging people around the world since 1991 !!

Translated into Dutch by 
Johan Komrij,  from the Netherlands

 

[KARAOKE VIDEO - 1e stem]

[KARAOKE VIDEO - gezongen]

[KARAOKE VIDEO - 2e stem]

[Midi-karaoke - 1e stem]
Sequenced by: Michael Jester

[Midi-karaoke - 2e stem]
Sequenced by: Michael Jester

 
Een canon voor 2 partijen. Gebaseerd op het statement
van de kerk waar Ralph Merrifield lid van is, om een voorbeeld
te zijn voor anderen (1 TimotheŘs 4:12) en Gods Woord
uit te dragen. Dat geldt toch voor ons allemaal?
 

De missie

Wij, gezegende gemeenschap Gods,
die dwalenden zoekt en redt,
Gods volgers steunt,
rijp en mondig maakt,
wij geven het Woord Gods door.

Heer, in leven, liefde,
geloof, woord en in zuiverheid,
mogen wij mensen redden
als deel van Uw grote plan.

Mag U verhoogd worden, Meester,
majesteit'lijk is Uw naam.
Mag Uw Geest ons inspiratie
geven, elke dag opnieuw.

 

Literal translation of The Mission:

We, God's blessed community,
who searches and rescues wanderers (the lost),
supports God's followers,
makes mature and grown-up,
we pass the Word of God on.

Lord, in life, love,
faith, word and in purity,
we may (have the honor to) save people
as part of Your master plan.

May You be exalted, Master,
majestic is Your name.
may Your Spirit give us inspiration,
every day again.


 

The original can be found here:

 

Translation Tips

Lyrics to translate (set #1)
Lyrics to translate (set #2)

Frequently Asked Questions (FAQ)

Dutch Translations Page

Johan's other Karaoke files

 

 

Copyright 2002,  Ralph Merrifield
New Hope Music, PO Box 1612, Westboro MA 01581

You have our encouragement and permission
to duplicate and share this song for all "not-for-profit" purposes
(ie. corporate worship, overheads, songbooks, 
web sites, give-away copies).
Please contact New Hope for other uses. Thanks !!!

Ralph Merrifield's E-mail