Encouraging saints around the world since 1991 !!

Translated into Dutch by 
Johan Komrij,  from the Netherlands

 

[KARAOKE VIDEO]

[KARAOKE VIDEO - gezongen]

[Midi-karaoke file]
Sequenced by: Bob Sorem

 
1 Korinthe 11:24-26 (HSV): ...en nadat Hij gedankt had,
brak Hij het en zei: neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u
gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook
de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: deze drinkbeker is
het nieuwe verbond in Mijn bloed.  Doe dat, zo dikwijls dat u die drinkt,
tot Mijn gedachtenis. Want zo dinkwijls als u dit brood eet
en deze drinkbeker drinkt, verkondig de de dood van de Heere,
totdat Hij komt...
 

Wij gedenken

Refrein:
Wij gedenken Uw lichaam en bloed
met dankbaar hart, brood en beker.
Uw volmaakt bestaan en opoffering,
Heer, wij gedenken Uw sterven.

Geboeid, berecht, bespuwd, bespot,
een pijnlijke doornenkroon:
inktzwarte zonden schold U kwijt,
ondanks het kruis en de hoon.

Refrein

De steen was weg, het graf was leeg,
twee eng'len hielden de wacht.
Een schok, maar blij, want U verscheen.
U stierf, verrees, maakt ons vrij!!

Refrein

 

Literal translation of We Remember:

Chorus:
We remember Your body and blood
with grateful heart, bread and cup.
Your perfect life and sacrifice,
Lord, we remember Your dying.

Shackled, tried, spit on, mocked,
a painful crown of thorns:
pitch-dark sins You cleared/forgave,
despite the cross and the scorn.

Chorus

The stone was gone, the tomb was empty,
two angels kept watch.
A shock, but glad, because You appeared.
You died, rose, make us free!!

Chorus


 

The original can be found here:

 

Translation Tips

Lyrics to translate (set #1)
Lyrics to translate (set #2)

Frequently Asked Questions (FAQ)

Dutch Translations Page

Johan's other Karaoke files

  

Copyright 2017,  Ralph Merrifield
New Hope Music, PO Box 1612, Westboro MA 01581

You have our encouragement and permission
to duplicate and share this song for all "not-for-profit" purposes
(ie. corporate worship, overheads, songbooks, 
web sites, give-away copies).
Please contact New Hope for other uses. Thanks !!!

Ralph Merrifield's E-mail