The background MIDI for this page is
"The New Jerusalem"

 

Now included on the Cyberhymnal web site !

 

 

Het Nieuw Jeruzalem

Zijn wederkomst

 

Eens zie ‘k het nieuw Jeruzalem,

zal ‘k horen dan Zijn stem.

Zie ‘k Jezus als Hij wederkomt,

verblijd mij op die stond.

Van zon en maan komt nu geen licht,

‘t komt van God’s aangezicht.

En als Hij komt in al Zijn macht,

verdreven wordt de nacht

 

Een stroom van water, helder schoon,

stroomt van Zijn eeuw’ge troon.

Verdwenen ied’re moeilijkheid,

die levensstroom verbreidt.

De levensboom is vol met vrucht,

gezang drijft in de lucht.

Geen honger meer en geen meer dorst,

en zonde is geschorst.

 

Die Hem hier diende, heerst met Hem,

in ‘t nieuw Jeruzalem.

Terwijl in banden, moeit’ en strijd,

bracht Gij ons d’eeuwigheid,

gewassen in Uw dierbaar bloed,

met vlek’loos rein gemoed.

Wij mogen dan in eeuwigheid

U prijzen t’allertijd.

 

Adrianus Vermeulen

 

English Translation


PDF, MIDI & WPS Files
(right click and "Save Target As" to download)

Holycity-D(AbM)2Du.pdf

Holycity-D(AbM)2Du-p.mid

Holycity-D(GM)DuPi.pdf

HOLYCTY-Du.pdf

HOLYCTY-Du.wps

You need Adobe Acrobat Reader software to view PDF files,
which can be downloaded free of charge
(go to our PDF web site for link)

 


HYMN INDEXES

ALPHABETICAL     COMPOSER     COPYRIGHT     TOPICAL

DESCANTS

 

back to
New Hope Music

 

Last updated 2/2/05

Hit Counter
visits since 7/20/04