Encouraging people around the world since 1991 !!

Translated into Dutch by 
Johan Komrij,  from the Netherlands

 

[KARAOKE VIDEO]

[KARAOKE VIDEO - gezongen]

[Midi-karaoke file]
Sequenced by: Michael Jester

 

Gebaseerd op het gebed dat Jezus
ons heeft geleerd in MattheŁs 6:9-13.

 
 

Onze Vader

Onze Vader in de hemel;
Uw naam wordt geheiligd.
Uw koninkrijk komt.
Uw wil geschiede,
in hemel en ook op aarde.

Onze Vader in de hemel;
Uw naam wordt geheiligd.
Uw koninkrijk komt.
Uw wil geschiede,
in hemel en ook op aarde.

Geef ons heden ons daag'lijks brood.
En vergeef ons onze schuld,
gelijk ook wij vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwade.
(maar verlos ons van het kwade)

Want van U is het koninkrijk,
en de kracht,
en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.

Want van U is het koninkrijk,
en de kracht,
en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen. Amen.
 


 

The original can be found here:

 

Written by: Ralph P. Merrifield, Dutch 'translation': Johan Komrij

Translation Tips

Lyrics to translate (set #1)
Lyrics to translate (set #2)

Frequently Asked Questions (FAQ)

Dutch Translations Page

Johan's other Karaoke files

 

Copyright 2007,  Ralph Merrifield (music)
New Hope Music, PO Box 1612, Westboro MA 01581

You have our encouragement and permission
to duplicate and share this song for all "not-for-profit" purposes
(ie. corporate worship, overheads, songbooks, 
web sites, give-away copies).
Please contact New Hope for other uses. Thanks !!!

Ralph Merrifield's E-mail