Encouraging saints around the world since 1991 !!

 

TRANSLATIONS

 

DUTCH


Songs written by Ralph Merrifield, 
translated by Johan Komrij (from the Netherlands)
 

ALL DUTCH KARAOKE VIDEO'S
De link hierboven zijn Youtube video's:
Vocale versies om te leren, instrumentale versies
om te gebruiken, bv. in combinatie met een beamer.

 

Aan mijn Vaders hand
IN MY FATHER'S HAND

Aan U is de dag en nacht
YOURS IS THE DAY

Abba Vader
ABBA FATHER

Allerhoogste, Heer, het is goed
IT IS GOOD

Als een groene olijfboom
LIKE A GREEN TREE

Als een zaad
LIKE A SEED

Als ik bang ben
WHEN I AM AFRAID

Als we wand'len in het licht
IF WE WALK IN THE LIGHT

Centrum van mijn ziel
CENTER OF MY SOUL

Christus verrijst uit het graf
CHRIST HAS RISEN FROM THE GRAVE

Dankzegging
BENEDICTION

Dankzegging (Numeri 6:25-26)
BENEDICTION (NUMBERS 6:25-26)

De Baby van Bethlehem
THE BABY OF BETHLEHEM

De God van Jeruzalem
THE GOD OF JERUSALEM

De missie
THE MISSION

De reiziger
TRAVELER

De vrucht van de Geest
THE FRUIT OF THE SPIRIT

Doe alles ter ere van God
DO ALL TO THE GLORY OF GOD

Door de goedheid van God
BY THE MERCIES OF GOD

Doorgrond my, God
SEARCH ME, O GOD

Doxologie Canon
DOXOLOGY ROUND #2

Een liefdevolle God (lied voor de martelaren)
WE SERVE A GOD (SONG FOR THE MARTYRS)

En dit bid ik
AND THIS I PRAY

Genade, lieflijk is uw klank (canon)
AMAZING GRACE ROUND

Gezegend is hij
HOW BLESSED IS THE MAN

God is heler
GOD IS HEALER

God is overal
GOD IS EVERYWHERE

God, onze veilige schuilplaats
GOD IS OUR REFUGE

God roept ons
WE ARE CALLED

God schiep jou
GOD MADE YOU

Groot en wonderbaar
GREAT AND MARVELOUS

Halleluja, Jezus is Heer
HALLELUJAH, JESUS IS LORD

Heb Je Ooit Gehoord...?
HAVE YOU EVER HEARD...?

HEER, God der heerscharen /
Allerhoogste God

THE LORD GOD OF HOSTS

Heer, mijn God, wij danken U
NOW OUR GOD

Heilige Geest, hemelse Duif
HOLY SPIRIT, HEAVENLY DOVE

Heilig, heilig, heilig
HOLY, HOLY, HOLY

Hemel en aard'
HEAVENS AND EARTH

Hemelhoog, als een boom
AS THE TREES

Het Woord van de Heer
THE WORD OF THE LORD

Hoe kostbaar is Uw liefde
HOW PRECIOUS IS YOUR LOVE

Hosanna ('t is Jezus!)
HOSANNA (IT'S JESUS)

Ik ben dankbaar
I WILL GIVE THANKS

Ik ben de Wijnstok
I AM THE VINE

Ik ben een bijl
I AM AN AX

Ik ben heel zeker
I AM PERSUADED

Ik dank U voor het kruis
I'M GRATEFUL FOR THE CROSS

Ik heb je gemaakt
I HAVE CALLED YOU

Ik hield van jou
I HAVE LOVED YOU

Ik hou van U, Heer
I LOVE YOU, LORD

Ik plant nu een zaad
I'M PLANTING A SEED

Ik wacht op de Heer
I WAIT FOR THE LORD

Ik was blij
I WAS GLAD

Ik zal gaan
I WILL GO

Ik zal wand'len
I WILL WALK

In Bethlehem (canon)
IN BETHLEHEM

In Bethlehem stond Jezus' krib
JESUS WAS BORN IN BETHLEHEM

In de grootsheid van Uw huis
IN THE SPLENDOR OF YOUR COURTS

In het duister
INTO THE DARKNESS

Jezus is de weg
JESUS, YOU'RE THE ONE

Jezus is de weg (calypso)
JESUS, YOU'RE THE ONE (CALYPSO)

Kom tot Mij (Kom, neem, leer)
COME TO ME (COME, TAKE, LEARN)

Laat me toch zien
OPEN MY EYES

Licht, in het duister, schijnt hier
LIGHT, INTO DARKNESS, HAS COME

Lied aan mijn Herder
SONG TO MY SHEPHERD

Lieve Vader, deze plek is geweldig
HOW AWESOME IS THIS PLACE

Looft de Heer!
PRAISE THE LORD, ALL NATIONS

Maak met mij de Here groot
MAGNIFY THE LORD WITH ME

Maak Uw weg zichtbaar
MAKE YOUR WAY CLEARER

Machtig God
MIGHTY GOD

Mantel der gerechtigheid
ROBE OF RIGHTEOUSNESS

Meer van U, Heer
MORE OF YOU LORD

Mijn God, mijn Rots
MY GOD, MY ROCK

Mijn Vader, Hij kan alles
MY FATHER CAN DO ANYTHING

Mij past dankbaarheid
I AM SATISFIED

Mogen Uw licht en Uw waarheid mij leiden
SEND FORTH YOUR LIGHT

Naar de Rots
TO THE ROCK

Naar de rustige stad Bethlehem
TO THE QUIET TOWN OF BETHLEHEM

Niet door kracht
NOT BY MIGHT

Nieuw elke morgen
NEW EVERY MORNING

Ons welkomstlied
OUR WELCOME SONG

Ontvang Zijn gena
(Uit Hem en door Hem en tot Hem)

RECEIVE HIS GRACE
 (FROM HIM, THROUGH HIM AND TO HIM)

Onze Vader
THE LORD'S PRAYER

Oog in oog
FACE TO FACE

Op jouw verjaardag
ON THIS YOUR BIRTHDAY

Op U wachten wij
LORD, WE WAIT

Opwaarts kijk ik
I WILL LIFT UP MY EYES

O, wat een uitzicht
OH, WHAT A SIGHT

Paulus plantte
PAUL PLANTED

Pracht, praal en majesteit
SPLENDOR AND MAJESTY

Prijs de Heer
BLESS THE LORD (CALYPSO)

Rechtvaardig is onze God
GLORY TO THE RIGHTEOUS ONE

Spreek Heer
SPEAK LORD

Steek je licht aan
LET YOUR LIGHT SHINE

Stilte, eenzaamheid, gebed
SILENCE, SOLITUDE AND PRAYER

Tot blijdschap zijn voor U
PLEASING IN YOUR SIGHT

Tot geloof door je geloof
FIRST TO LAST

U bent groots, o God!
YOU ARE AWESOME GOD

U bent mijn Herder
YOU ARE MY SHEPHERD

U gaf ons hoop
YOU GAVE US HOPE

U verdient onze lof
WORTHY OF OUR PRAISE

Uw grote liefde
BY YOUR ABUNDANT LOVE

Uw trouw
YOUR GRACE

Vandaag is heilig
THIS DAY IS HOLY

Van U, Heer
THINE, O LORD

Van U is de grootheid
YOURS IS THE GREATNESS

Vertrouw op de Heer
TRUST IN THE LORD

Voor Hem, die komt om recht te doen
BEFORE THE COMING LORD

Vrede geef Ik jou (ik ontvang)
PEACE I GIVE TO YOU (I RECEIVE)

Wacht op de Heer
WAIT ON THE LORD

Wat goed is
HE HAS SHOWN YOU

Wees niet bang
DO NOT FEAR

Wees ons genadig
MAY GOD BE GRACIOUS

Wie mag de berg van de Here opgaan?
WHO MAY ASCEND

Wie vertrouwt op de Heer
THOSE WHO WAIT FOR THE LORD

Wij gedenken
WE REMEMBER

Wij loven U, o Heer
WE GIVE THANKS TO YOU LORD

Wij zijn vrij
WE ARE FREE

Wijs de weg in mijn hart
IN MY HEART

Wonderbaarlijk kruis / O, het wond're kruis
OH THE WONDROUS CROSS

Wonderbare Raadsman, Koning
WONDERFUL COUNS'LOR, ROD OF JESSE

Zijn naam zal zijn
HE SHALL BE CALLED

Zo groot is Zijn liefde
SUCH GREAT LOVE

Zon en schild (canon)
SUN AND SHIELD ROUND

 

 Songs written by Ralph Merrifield, 
translated by Amy (from the Netherlands)

U gaf ons hoop
You Gave Us Hope

 

Translated into Dutch by
Maria J. van Aalderen
(from the Netherlands)

Doorgrond mij Heer
Search Me, Oh God

 

Songs written by Ralph Merrifield, 
translated by Adrian V. Miller (Canada)

If We Walk In The Light

 

Hymns written and/or translated 
by Adrian V. Miller (Canada)

Het Nieuw Jeruzalem
The New Jerusalem

Tevredenheid Is Meer!
A Song Of Joyful Praise

Kom Naar Zijn Kribbe
Come To The Manger

Kom Aan Zijn Tafel
COME TO HIS TABLE

Jezus, De Zoon Van God
Jesus, The Son Of God

Al Voor Dat Hij De Wereld Schiep
Before The World In Order Stood

Genade Gods, Oneindig Groot!
My Gracious Lord

Ik Pleit Genade Heer
Lord Hear Me As I Pray

Genade Gods, Oneindig Groot!
Amazing Grace

Heilig Is Uw Naam
Panis Angelicus

Vrede, Liefde en Genade
Peace

Wees Waakzaam En Wacht Biddend!
Be Vigilant And Pray!

Heilig, Heilig, Heilig Is Uw Naam!
Holy, Holy, Holy Is His Name!

 


 

Dutch Karaoke Video Site

 

Translation Tips

Lyrics to translate (set #1)
Lyrics to translate (set #2)

Frequently Asked Questions (FAQ)

Return To Main Translations Page

 

Dutch Hymns & Translations, copyright Adrian V. Miller

Other songs copyright  Ralph Merrifield
New Hope Music, PO Box 1612, Westboro MA 01581

 

You have our encouragement and permission
to duplicate and share these song for all "not-for-profit" purposes
(web site background, recordings, corporate worship, give-away copies).
Please contact New Hope for other uses. Thanks !!!

Ralph Merrifield's E-mail

 

HOME    TOP 10     SONG PAGES     HOW TO USE     CONTACT US