Encouraging people around the world since 1991 !!

Translated into Dutch by 
Johan Komrij,  from the Netherlands

[KARAOKE VIDEO]

[KARAOKE VIDEO - gezongen]

[Bladmuziek]

[Karaoke MIDI (fagot)]        [Karaoke MIDI (gitaar)]
 Beide midi's gemaakt door Michael Jester


De tekst is gebaseerd op Johannes 15.

 

Ik ben de Wijnstok

Ik ben de Wijnstok, gij de ranken.
Wie in Mij blijft, zoals Ik ook in hem,
draagt veel vrucht en is Mijn vriend.
Jij bent niet in Mij als je mij afwijst.

Blijf jij in Mij en blijf je geloven in Mijn woorden,
vraag wat je wilt en gegeven wordt het aan jou.

 

Literal translation of I Am The Vine:

I am the vine, youíre the branches.
He who abides in Me, like I in him,
bears much fruit is My friend.
Youíre not in Me if you reject Me.

When you abide in Me and you keep believing in My words,
ask what you will/want and it shall be given to you.


 

VRUCHTEN DRAGEN

(een gedicht van Johan Komrij)

 

Jezus zegt: "Aan de vrucht kent men de boom".
Laat het daarom bloeien en wees een boom des levens.
Laat het rankje ontspruiten en wees tevens
geen rotte appel die verstoken blijft van de sapstroom.

Deze stroom komt voort uit de wortels, via de stam;
het kan jou niet meer bereiken en het twijgje verdort.
Je valt tenslotte tussen dorens en distels en je wordt
als de slaaf die geen talenten aannam.

Word wakker uit deze waanzin en word wijs.
Jezus zegt ook: "Ik ben de Ware Wijnstok".
Hou Me toch stevig vast en waag de gok.
Eet niet van de rotte appel en Ik zorg voor een nieuw paradijs.

Dan zal de sapstroom ook jou bereiken.
Deze Levensstroom laat jou, de rank niet meer los.
Je staat in bloei, je wordt een grote druiventros,
totdat de Landman je gaat bekijken.

Hij perst alles uit je; je wordt op de proef gesteld.
Je wordt wijn en als je Hem toebehoort,
dan wordt niemand dronken, maar drinkt men het woord
van Hem, waarover jij hun hebt verteld.

 

English Translation:

BEAR FRUIT 

(a poem by Johan Komrij)

 

Jesus says: "by their fruit you recognize the tree."
So let it flourish/bloom and be a tree of life.
Let the branch/twig sprout and also be
no rotten apple that is deprived from the sap flow.

This flow arises from the roots, via the trunk;
it can reach you no longer and the twig withers.
You finally fall among thorns and thistles
and you become like the slave who accepted no talents.

Wake up from this madness and be wise.
Jesus also says: "I am the True Vine."
yet hold me tight and dare to gamble.
Donít eat the rotten apple and I care for a new paradise.

Then the sap flow will also reach you.
This Lifestream doesnít let you, the twig, go.
You are in bloom, you're a big bunch of grapes,
until the gardener takes a look at you.

He squeezes everything out of you; you will be put to the test.
You will become wine and when you belong to Him,
no one gets drunk, but one drinks the Word
of Him, about Whom you told them.

 


 

Link to the original song:

http://newhopemusic.com/songs.s-z/vine.htm

 

Translation Tips

Lyrics to translate (set #1)
Lyrics to translate (set #2)

Frequently Asked Questions (FAQ)

 

Dutch Translations Page

Johan's other Karaoke files

 

Written by: Ralph P. Merrifield, Dutch translation: Johan Komrij

Copyright 2003, Ralph Merrifield
New Hope Music, PO Box 1612, Westboro MA 01581

You have our encouragement and permission
to duplicate and share these song for all "not-for-profit" purposes
(web site background, recordings, corporate worship, give-away copies).
Please contact New Hope for other uses. Thanks !!!

Ralph Merrifield's E-mail

 

HOME    TOP 10     SONG PAGES     HOW TO USE     CONTACT US